Start.Historie 2.Foto's.Bestuur.Dirigent.Repertoire.Agenda.Contact.Jubileumconcert.Repetitie.
Christelijk Gemengd Koor
Scheppingsgave
Historie 2
In 2003 is Bep Mulder - Karssen, de vrouw van…, dirigent geworden van Scheppingsgave en onder haar leiding is o.a. in 2005 een concertreis naar Praag gerealiseerd. Deze concertreis is gehouden t.g.v. het 50 jarig bestaan van het koor. Deze, en veel andere uitvoeringen, zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het “anjerfonds”, het fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds, waar culturele activiteiten uit worden gesubsidieerd.

In 2008 is het koor de uitdaging aangegaan om samen met 3 ander koren, een CD op te nemen onder leiding van Jaco Mulder, jawel,  de zoon van….En….
Deze CD, die op 5 en 12 april is opgenomen in de Nieuw Jeruzalem Kerk in Emmeloord, worden een aantal werken uitgevoerd die door Jaco Mulder zijn gecomponeerd, terwijl hij ook zelf verantwoordelijk is voor de tekst.
In september 2008 is deze CD gepresenteerd tijdens een groot concert, met als begeleidingsorkest  “Herman Strategier” ook weer in een volle Nieuw Jeruzalem Kerk.

Eind 2009 heeft Bep Mulder haar dirigeerstok neergelegd om tijd te hebben meer te genieten van familie en vrije tijd.
Vanaf januari 2010 staat het koor onder leiding van Ronnie Weijs uit Zwartsluis. Het koor gaat enthousiast door met waarvoor het in 1954 is opgericht, zingen tot eer van de Schepper die ons de gave van stem en oor heeft gegeven.

Bep Mulder - Karssen