Start.Historie 2.Foto's.Bestuur.Dirigent.Repertoire.Agenda.Contact.Jubileumconcert.Repetitie.
Christelijk Gemengd Koor
Scheppingsgave
Bestuur
Voorzitter
Zwanny Geschiere – Koekoek : Tel. 0527- 857846
Email: voorz@scheppingsgave.nl

2e Voorzitter
Diny Unij – Schutte
Email: 2evoorz@scheppingsgave.nl                   

Secretaresse
Nellie van Urk-Raidt : Tel. 0527 - 682046
Email: secr@scheppingsgave.nl
                             
Penningmeester
Harm Huizinga : Tel. 0527 - 614490
Email: penn@scheppingsgave.nl
                            
Bibliothecaris
Annie Scheper-De Graaf : Tel. 0527-615755
Email: Bibli@scheppingsgave.nl
        
Koormeester
Jan Jongema  Tel : 0527-697180      
Email: koorm@scheppingsgave.nl

Bankrelatie   Rabobank        rek.nr. NL74 RABO  0346 5301 56

Lid KCZB nr 09003/00        www.kczb.nl

KvK  inschrijfnr 40059372

Dirigent
Ronny Weijs               

Vaste begeleider
Wander Mulder           

Erelid
L Dekker - Snijder.

Repetitie : MFC Nieuw Jeruzalemkerk  Zaal 8   
Cornelis Dirkplein Emmeloord
Iedere donderdag  van 20.00 -22.00 Uur


Websitebeheerder
R.Veenbaas - S.J. de Vries
Email: site@scheppingsgave.nl